Política de Privacitat / Informació bàsica sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: ACADEMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES (ACC)
Dir. Postal: Passeig de Colom, 6, 08002 Barcelona.
Tfno: 932 68 27 76
Email: info@academiadelcinema.cat

Amb quina finalitat tractem les dades?

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a l’ACADEMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES (ACC); això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://www.ciclegaudi.cat/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats.

Butlletí: en cas que doni el seu consentiment, utilitzarem les seves dades per mantenir-vos informats de les nostres activitats. En qualsevol cas pot exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

Durant quan de temps conservem les teves dades?

Les dades dels subscriptors al butlletí seran guardades fins que es doni de baixa del mateix.

Quina és la legitimació del tractament de les teves dades?

Les dades dels subscriptors al butlletí seran tractades amb la base legitimadora del consentiment.

A quins destinataris comuniquem les teves dades?

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense els seu consentiment, llevat que hi hagi una llei que obligui l’ACADEMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES (ACC) a aquesta cessió de dades.

Quina tipologia de dades tractem?
 • Dades identificatives (Nom, cognoms)
 • Dades de Contacte (e-mai, telèfon, direcció)
 • Dades Bancaries.
 • Dades acadèmiques.
 • Historial laboral.
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals?
 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.